IGUANA TEATRE és una companyia productora i distribuïdora d’espectacles constituïda a finals de 1985. El seu principal objectiu es la creació d’espectacles dirigits a un públic majoritari, sempre dins de la perspectiva d’oferir un teatre de qualitat en el qual conflueixin diferents manifestacions artístiques, recuperant clàssics propis i universals amb una concepció moderna, així com la investigació contínua de noves línies teatrals.

La companyia és una societat limitada conformada per tres socis: Jordi Banal, Pere Fullana i Carles Molinet.